همراه بانک  
 

« همراه بانک » میزان سامانه ای است که شما به وسیله آن می توانید با نصب نرم افزار لازم بر روی تلفن همراه خود ، خدمات بانکداری الکترونیکی را در طول شبانه روز از طریق تلفن همراه دریافت نمایید . ویژگی های این خدمت که به زودی در موسسه راه اندازی می شود به شرح ذیل است :

دریافت مانده و گردش های آخر حساب
انتقال وجه
پرداخت قبوض
پرداخت اقساط تسهیلات
اعلام لحظه ای مانده و گردش ایجاد شده در حساب ها
دریافت آخرین موجودی حساب