دوشنبه 1 دی 1393 |
EN | FR | AR
همراه بانک
همراه بانک
« همراه بانک » میزان سامانه ای است که شما به وسیله آن می توانید با نصب نرم افزار لازم بر روی تلفن همراه خود ، خدمات بانکداری الکترونیکی را در طول شبانه روز از طریق تلفن همراه دریافت نمایید . ویژگی های این خدمت که به زودی در موسسه راه اندازی می شود به شرح ذیل است :
- دریافت مانده و گردش های آخر حساب
- انتقال وجه
- پرداخت قبوض
- پرداخت اقساط تسهیلات
- اعلام لحظه ای مانده و گردش ایجاد شده در حساب ها
- دریافت آخرین موجودی حساب